Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R30

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 25-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R30.

Phiên bản này cho phép các KH đang sử dụng MISA SME.NET SME2017 xem được thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử để KH có thể mua ngay HĐĐT trên SME2017, cho phép kế toán trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng, đồng thời cho phép kế toán có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link

Help

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R30 bao gồm:

1.Kế toán muốn thể hiện được số lượng và giá trị của hàng mua đã trả lại để phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn mua hàng Trên báo cáo tình hình thực hiện đơn mua hàng

2.Kế toán mong muốn cho phép khai báo Mã số thuế cho Khách hàng là cá nhân để xuất được hóa đơn cho các cá nhân kinh doanh

3.Kế toán muốn có thêm mẫu khổ A5 của các ủy nhiệm chi của các ngân hàng VPBank, Agribank và Vietcombank để in và lưu trữ chứng từ trong trường hợp dùng internet banking giúp tiết kiệm giấy in

4.Kế toán mong muốn có thể phân bổ được CPBH, CPQLDN cho các công trình theo tiêu thức NVLTT hoặc NCTT nhằm đảm bảo chi phí được phân bổ cho các công trình được chính xác nhất.

5.Cập nhật thỏa thuận quyền sử dụng và thỏa thuận quản lý và in ấn hóa đơn tài chính trên sản phẩm SME2017

6.Khi In báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng, kế toán muốn hiển thị SĐT liên lạc với KH để nhân viên tiện liên lạc khi đi ký xác nhận công nợ.

7.Khách hàng mong muốn có tài liệu hướng dẫn các tính năng sửa mẫu cơ bản tích hợp vào sửa mẫu để tra cứu được thuận tiện hơn

8.Kế toán mong muốn cột ngày trên thông báo công nợ là ngày của hóa đơn để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu công nợ với các khách hàng theo hóa đơn đã xuất và nhắc nhở KH thanh toán

9.Kế toán mong muốn thông tin người nhận hóa đơn có thể khai báo đầy đủ thông tin như địa chỉ, số điện thoại, email,...để phục vụ việc phát hành và gửi hóa đơn cho KH được nhanh chóng và tiện lợi

10.Đối với các KH đang sử dụng SME2017 cần có thông báo việc phát hành phần mềm hóa đơn điện tử và lợi ích của hóa đơn điện tử để KH mua sản phẩm, cho phép mua ngay HĐĐT trên SME2017
Trân trọng!
 
Top