Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R30.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 29-12-2017, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R30.1.

Phiên này khắc phục vấn đề hóa đơn điện tử hiển thị sai thuế suất của các hóa đơn lập trước phiên bản R30

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Trân trọng!
 
Top