Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R29

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 07-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R29.

Phiên bản này cho phép kế toán có thể tự theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện của đơn đặt hàng, hợp đồng; Cho phép Kế toán tiền lương nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi, theo giờ, bảng lương cố định, bảng lương tạm ứng từ excel để giảm thao tác và tiết kiệm thời gian cho kế toán đơn vị; đồng thời cho phép với những VTHH có nhiều đơn vị tính khi kế toán đã thiết lập chính sách giá cho các vật tư này theo đơn vị tính chính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi chương trình tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

bộ cài

help online

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R29 bao gồm:

1.Kế toán muốn có thể theo dõi được số lượng, giá trị đã giao năm trước của đơn đặt hàng, hợp đồng bán hợp đồng liên năm, làm căn cứ xác định được tiến độ thực hiện của đơn đặt hàng, hợp đồng

2.Khi thiết lập chính sách giá cho những VTHH nhiều đơn vị chuyển đổi, Kế toán mong muốn khi thiết lập chính sách giá theo đơn vị tính chính thì khi bán hàng theo đơn vị tính quy đổi chương trình vẫn tự tính ra được số tiền CK dựa trên tỷ lệ quy đổi

3.Khi sử dụng báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng, kế toán mong muốn PM hỗ trợ tách riêng doanh thu và thuế xuất khẩu nhằm phản ánh đúng doanh số để đưa ra quyết định đúng đắn

4.Kế toán mong muốn khi lập tờ khai thuế TTĐB, Phụ lục PL01-1 lấy lên được những hóa đơn có ngày hạch toán quá 3 tháng so với ngày của kỳ tính thuế hiện tại theo đúng quy định

5.Kế toán mong muốn phản ánh đúng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khi có phát sinh phân phối lợi nhuận để đảm bảo Bảng cân đối kế toán không bị lệch

6.Cải tiến báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp thiết lập thêm công thức vào 1 số chỉ tiêu và ngầm định loại hoạt động phù hợp hơn

7.Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương cố định từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian cho kế toán đơn vị

8.Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương thời gian theo buổi từ excel, có bổ sung cột tiền ăn ca, để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian cho kế toán đơn vị

9.Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương theo giờ từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian cho kế toán đơn vị

10.Kế toán mong muốn nhập khẩu bảng tính lương tạm ứng từ excel để phần mềm có thể tự động tạo chứng từ hạch toán chi phí lương, giảm thao tác và tiết kiệm thời gian cho kế toán đơn vị

11.Khách hàng mong muốn phần mềm có sẵn mẫu mã vạch để hỗ trợ cho KH in mã vạch được nhanh chóng hơn

12.Kế toán muốn thiết lập thông tin người nhận hóa đơn và email người nhận trên danh mục KH để khi gửi hóa đơn sẽ gửi theo thông tin này

Trân trọng!
 
Top