Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2017 R27

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 09-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2017 R27.

Phiên bản này cho phép kế toán in được mã vạch của từng VTHH và tùy chọn được mặt hàng cần in, số lượng mã vạch cần in để dán lên từng hàng hóa; cho phép kế toán lựa chọn khi in báo cáo tài chính những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị lên báo cáo để tiết kiệm chi phí in ấn; đồng thời cho phép kế toán quản lý công nợ theo đơn đặt hàng để có theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R27 bao gồm:

1.Khi in mã vạch, kế toán muốn xác định được các VTHH hàng hóa cần in mã vạch, số lượng mã vạch cần in để tiết kiệm chi phí in mã vạch.

2.Khi in báo cáo KQHĐKD, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn

3.Khi in LSX (chi tiết NVL), kế toán muốn thể hiện được số lượng TP, NVL theo ĐVT chính và ĐVT để phục vụ kiểm tra, đối chiếu với phiếu xuất kho

4.Kế toán muốn khi in chứng từ kế toán tại chứng từ mua hàng không qua kho, kế toán muốn hiển thị được thông tin: Đối tượng sử dụng, khoản mục chi phí phát sinh để phục vụ quản lý và in chứng từ ký duyệt

5.Kế toán mong muốn có báo cáo chi tiết công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng

6.Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được hinh ảnh VTHH để bộ phận giao hàng và sản xuất không bị nhầm lẫn

7.Khi in phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kế toán muốn hiển thị thông tin số điện thoại của đại lý để phục vụ cho quá trình giao hàng được thuận tiện.

8.Kế toán mong muốn hiển thị tên nhà cung cấp, khách hàng trên hợp đồng mua, hợp đồng bán để kế toán không chọn nhầm đối tượng

9.Khi xem/in sổ chi tiết mua hàng, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện rõ nguồn gốc VTHH để phục vụ cho mục đích làm báo cáo quản trị và và gửi báo mua hàng theo yêu cầu của sở công thương.

10.Kế toán trưởng muốn khi người dùng không có quyền sửa trên phân hệ TSCĐ thì không được sửa TSCĐ khi xem nhanh chứng từ ghi tăng TSCĐ từ tab Sổ TSCĐ để tránh sai sót dữ liệu kế toán

11.Kế toán mong muốn Giá trị đã thanh toán của hợp đồng mua trên danh sách hợp đồng không phản ánh nghiệp vụ giảm giá hàng mua (Nợ TK 331/Có TK 241) để số liệu phản ánh được chính xác và kế toán không mất thời gian đối chiếu lại

12.Khi in báo cáo So sánh số lượng bán, doanh số bán theo thời gian, kế toán muốn hiển thị số lượng bán theo đúng ĐVT ghi nhận khi bán hàng để không phải giải trình lại cho giám đốc

13.Khi thực hiện cập nhật hàng loạt đơn giá bán của VTHH (giá cố định, giá bán 1, 2,3) theo ĐVT chính, kế toán muốn chương trình tự động cập nhật đơn giá bán VTHH theo đơn vị tính chyển đổi để tiết kiệm thời gian sửa VTHH

14.Khi in hóa đơn bán hàng (mẫu đặt in), kế toán mong muốn có thêm thông tin Chi nhánh ngân hàng của KH để thuận tiện trong công tác bán hàng và thu tiền KH.

15.Khi nhân bản chứng từ chuyển tiền nội bộ, kế toán mong muốn khi sửa thông tin lý do chuyển tiền thì diễn giải chi tiết phải ăn theo nhằm tiết kiệm thao tác, thời gian cho kế toán khi lập chứng từ

16.Khi in báo cáo Bảng cân đối kế toán, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn

17.Khi in báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn

18.Kế toán mong muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng

19.Kế toán muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn mua hàng để theo dõi được Tổng số tiền phải trả, số đã thanh toán, số còn phải trả là bao nhiêu để có thể theo dõi việc thanh toán cho nhà cung cấp theo đơn mua hàng

Trân trọng!
 
Top