Thông báo phát hành sản phẩm MISA SME.NET 2012 R88

admin

Administrator
Ngày 06-12-2016, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA SME.NET 2012 R88. Phiên bản này cho phép xem sổ chi tiết công nợ nhân viên của TK 141, trong cùng một ngày thì sắp xếp chứng từ có phát sinh Nợ lên trước Phát sinh Có để số dư sau mỗi nghiệp vụ không bị âm

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R88

STT Mô tả
1 Kế toán muốn khi xem sổ chi tiết công nợ nhân viên của TK 141, trong cùng một ngày thì sắp xếp chứng từ có phát sinh Nợ lên trước Phát sinh Có để số dư sau mỗi nghiệp vụ không bị âm

Trân trọng cảm ơn!
 
Top