Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R9

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 30-05-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R9.

Tiếp tục cập nhật chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB.VN. Sửa các lỗi ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của khách hàng.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R9

1. Nghiệp vụ thay đổi

1. Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB - Giai đoạn 2: - Cho phép khách hàng tải dữ liệu để lưu lại thông tin đã khai báo trên phần mềm QLCB.VN - Công cụ hỗ trợ phòng CNTT cắt tài nguyên trong trường hợp quá hạn 91 ngày.

Trân trọng!
 
Top