Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R8

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 14-05-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R8.

Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang demo

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R8

1. Nghiệp vụ thay đổi

1. Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB

Trân trọng!
 
Top