Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R5

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 04-11-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R5.

Thay đổi lại danh mục Ngạch/Bậc lương theo đúng TT 05/2017/TT-BNV. Sửa tool đăng ký license đáp ứng thêm các yêu cầu của phòng CNTT TCT. Sửa một số lỗi được phát hiện bởi khách hàng và dự án.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top