Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R22

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 28-05-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R22.

Sở nội vụ muốn xây dựng có cấu tổ chức của toàn tỉnh và mỗi đơn vị theo đúng thứ tự các đơn vị trực thuộc

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang demo sản phẩm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R22

1. Tiện ích

1 .Sở nội vụ muốn xây dựng có cấu tổ chức của toàn tỉnh và mỗi đơn vị theo đúng thứ tự các đơn vị trực thuộc

Trân trọng!
 
Top