Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R22.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 01-06-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R22.1.

Phiên bản tinh chỉnh và cải tiến 1 số tính năng

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Thidiem

Kontum

Trân trọng!
 
Top