Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R18

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 28-01-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R18.

Cập nhật ảnh hưởng của thay đổi mã sản phẩm và mã gói tới phần mềm QLCB

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang Demo sản phẩm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R18

Tiện ích

1 .Cập nhật ảnh hưởng của thay đổi mã sản phẩm và mã gói tới phần mềm QLCB

Trân trọng!
 
Top