Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R16

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 18-12-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R16.

Đáp ứng tính năng scan 2 mẫu SYLL 02C-2008 và 2C TCTW-98 thông tin tự động chuyển vào hồ sơ tại CBNV tại QLCB.VN
Sửa lỗi tồn của dự án

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Hướng dẫn sử dụng

Mẫu CV thực hiện trích rút thông tin

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R16

1 .Đáp ứng tính năng scan 2 mẫu SYLL 02C-2008 và 2C TCTW-98 thông tin tự động chuyển vào hồ sơ tại CBNV tại QLCB.VN
2. Cập nhật địa danh: xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
3.Cập nhật địa bàn xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng

Trân trọng!
 
Top