Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R14.01

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 25-09-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R14.01.

Sửa lỗi báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương (Mẫu số 01, 02) không lấy số liệu nâng bậc lương đã lập

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang Demo sản phẩm

Trân trọng!
 
Top