Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R13

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 05-09-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R13.

- Đáp ứng báo cáo nhân lực ngành y tế
- Bổ sung 1 số tiện ích khi khai báo thông tin hồ sơ CBNV
- Cập nhật lại danh mục trình độ khi khai báo quá trình đào tạo, bồi dưỡng, chứng chỉ để phù hợp với phát sinh tại các đơn vị
- Cho phép thực hiện nghiệp vụ nâng phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên
- Cho phép theo dõi các cán bộ đang là cán bộ quy hoạch

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang Demo sản phẩm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R13

Nghiệp vụ mới

1. CBTC muốn biết thông tin các chứng chỉ có thời hạn của CBCCVC sắp hết hạn để thông báo cho CBCCVC biết nhằm bổ sung vào hồ sơ khi chứng chỉ đó hết hạn.
2. Tại đơn vị y tế, CBTC muốn theo dõi trình độ chuyên môn "Định hướng chuyên khoa" cho quá trình đào tạo để đúng với trình độ của CBNV
3. CBTC muốn nhận thông báo sắp được nâng phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
4. CBTC muốn thực hiện nâng phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên của đơn vị theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
5. CBTC muốn ghi nhận thông tin Chức vụ đang được quy hoạch của CBCCVC để theo dõi, lập kế hoạch đào tạo và bố trí công việc
6. Báo cáo ngành y tế: Nhân lực y tế công lập toàn tỉnh (Công văn 3008/BYT-TCCB)
7.Báo cáo ngành y tế: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng tổ chức Sở Y tế (Công văn 3008/BYT-TCCB)
8. Báo cáo ngành y tế: Nhân lực các đơn vị y tế huyện (Công văn 3008/BYT-TCCB)
9. Báo cáo ngành y tế: Nhân lực y tế xã (Công văn 3008/BYT-TCCB)
Nghiệp vụ thay đổi

1. CBTC muốn nhiều số hợp đồng của cùng 1 CBNV có thể giống nhau trong quá trình công tác tại đơn vị để đúng thực tế phát sinh tại đơn vị
2. CBTC muốn theo dõi các chứng chỉ không có trình độ để đúng với thực tế tại đơn vị
3.CBTC muốn nhập 2 quyết định khen thưởng có cùng một ngày quyết định cho một CBCCVC theo đúng thực tế tại đơn vị
4. Quản lý hồ sơ: CBTC muốn quản lý quá trình đào tạo của CBCCVC theo đúng nội dung đào tạo và trình độ đào tạo, hình thức đào tạo thực tế
5. CBTC muốn khi nhập khẩu bổ sung thông tin của CBCCVC thì sẽ không bị mất những thông tin khác đã khai báo trước đó
6. Đào tạo, bồi dưỡng: CBTC muốn theo dõi được đúng nội dung đào tạo bồi dưỡng của khóa đào tạo bồi dưỡng đúng với thực tế phát sinh tại đơn vị để ghi nhận vào hồ sơ CBNV
7. Cập nhật địa chỉ thuộc địa bàn hành chính Tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên, thuộc các xã: Phu Luông, Hẹ Muông, Hua Thanh, Na Tông, Pá Khoang
8. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận được thông tin số quyết định khen thưởng trùng nhau, số quyết định kỷ luật trùng nhau cho nhiều cán bộ nhân viên
9. CBTC muốn khi lập danh sách CBCCVC được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì mỗi quyết định khen thường chỉ được sử dụng cho một kỳ nâng lương theo đúng quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV
10. Khi ghi nhận thông tin thân nhân trong hồ sơ cán bộ, CBTC mong muốn ghi nhận nhanh được thông tin nơi ở trong trường hợp nhiều thân nhân có cùng nơi ở
11. Cập nhật lại địa bàn hành chính của huyện Quỳ Châu, Nghệ An theo đúng thực tế.
Tiện ích

1.Điều chỉnh đăng ký gia hạn online bổ sung nguồn thanh toán và thời hạn thanh toán

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top