Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R11

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 06-07-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R11.

Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLCB.VN. Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB - giai đoạn 3. Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.300.000đ lên 1.390.000đ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP. Áp dụng từ ngày 01/07/2018 và sửa 1 số lỗi.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R11
Nghiệp vụ mới


Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLCB.VN
Nghiệp vụ thay đổi

1.Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB
2.Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.300.000đ lên 1.390.000đ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP. Áp dụng từ ngày 01/07/2018
Sửa lỗi
1.Nhập khẩu hồ sơ: Lỗi step 2 báo dữ liệu hợp lệ nhưng step 3 lại báo lỗi và không cho nhập khẩu
2.Nhân viên tự cập nhật\Tài liệu đính kèm: Lỗi sửa tài liệu đính kèm của 1 nhân viên thì các nhân viên khác cũng ăn theo
3.Hệ thống\Vai trò quyền hạn: Lỗi không xoá được vai trò sau khi phân quyền truy cập dữ liệu
Trân trọng!
 
Top