Thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R10

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 26-06-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA QLCB R10.

Cho phép Cán bộ công chức viên chức có thể tự cập nhật tất cả các thông tin hồ sơ (Bao gồm cả lương, phụ cấp, quá trình công tác). Hỗ trợ Cán bộ tổ chức có thể nhận biết được đang sửa hồ sơ của Cán bộ nào. Cho phép in Quyết định cử đi học để trình thủ trưởng ký duyệt và quyết định.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Sản phẩm

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R10

Nghiệp vụ mới

1. Cán bộ tổ chức muốn in Quyết định cử đi học để trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt và ra quyết định

Nghiệp vụ thay đổi

1 .Cập nhật phiếu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm QLCB do tài khoản ngân hàng VP HCM thay đổi
4. Tiện ích

1. CBTC muốn luôn xác nhận được là đang xem hồ sơ của cán bộ nào để tránh nhầm lẫn
2. Cán bộ tổ chức muốn các CBCCVC thuộc quyền quản lý có thể tự cập nhật cho tất cả thông tin trong hồ sơ để chỉ cần kiểm tra lại, không mất nhiều thời gian thao tác.
3. Khi nhập khẩu hồ sơ vào phần mềm QLCB, người dùng muốn có hướng dẫn về các thông tin cần điền trong file nhập khẩu để tránh sai sót, sửa lại nhiều gây mất thời gian

Trân trọng!
 
Top