Thông báo phát hành sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R8 (09-04-2021)

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 09-04-2021 , MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R8

- Đáp ứng xuất được mẫu Ủy nhiệm chi để gửi lên DVC, in được Mẫu số 06: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN theo NĐ 11/2020/NĐ-CP,...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:
  1. Link tải bộ cài
  2. Chi tiết help hướng dẫn tính năng mới
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top