Thông báo phát hành sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R5 (18-12-2020)

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 18-12-2020 , MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R5

- Bổ sung tính năng Sao chép thông tin TK hạch toán của các chứng từ, tự động sinh giấy kết chuyển đồng thời khi thu phí thi hành án, bổ sung Lý do nhập trên phiếu nhập kho,...
- Đáp ứng in mẫu:
  1. Kế toán yêu cầu đáp ứng tính năng Thay đổi CHV thi hành án
  2. Đáp ứng in các mẫu sau:
    1. S08-THA, C4-02c, S01-THA, S02-THA, S03-THA, S04-THA, B01-THA, B03-THA, B07-THA
Bộ sản phẩm phát hành gồm có:
  1. Link tải bộ cài
  2. Chi tiết help hướng dẫn tính năng mới
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top