Thông báo phát hành sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R4 (04-12-2020)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 04-12-2020 , MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R4

- Bổ sung tính năng Sao chép thông tin TK hạch toán của các chứng từ, tự động sinh giấy kết chuyển đồng thời khi thu phí thi hành án, bổ sung Lý do nhập trên phiếu nhập kho,...
- Đáp ứng in mẫu:
  1. S05-THA: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
  2. B04-THA: Báo cáo tài sản, vật chứng thu chưa xử lý
  3. B05-THA: Báo cáo phân tích số dư tài khoản
  4. B06-THA: Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản
Bộ sản phẩm phát hành gồm có:
  1. Link tải bộ cài
  2. Chi tiết help hướng dẫn tính năng mới
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top