Thông báo phát hành sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R3 (24/11/2020)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 24-11-2020, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R3

:). Đáp ứng in Mẫu các mẫu biểu sau, cùng tính năng hấp dẫn Xóa số dư đầu kỳ nhanh chóng:
1. Mẫu C1-02/NS: Giấy nộp tiền vào NSNN
2. Mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi (NĐ 11/2020/NĐ-CP)
3. Mẫu C4-02b/KB: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (NĐ 11/2020/TT-BTC)
4. Mẫu C01-THA: Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án
5. Mẫu C01-THA: Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật
6. Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản (TT19/2020/TT-BTC)
7. Mẫu C07-THA: Giấy thanh toán tạm ứng
8. Mẫu C10-THA:Bảng kê mua hàng
9. Mẫu S07-THA: Sổ kho theo dõi tài sản, vật chứng
10. Mẫu S09-THA: Sổ chi tiết tài khoản
11. Mẫu C4-01/KB: Ủy nhiệm thu

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:
  1. Link tải bộ cài
  2. Chi tiết help hướng dẫn tính năng mới
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top