Thông báo phát hành sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R10 (15-08-2021)

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 15-08-2021 , MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Panda.NET 2021 phiên bản R10

Phiên bản này đáp ứng những tính năng sau: Đáp ứng theo dõi TK 111,112 chi tiết theo Đối tượng và Quyết định Thi hành án. Bổ sung biểu mẫu Lệnh nhập kho, Lệnh xuất kho

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:
  1. Link tải bộ cài
  2. Chi tiết help hướng dẫn tính năng mới
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top