Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R9

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 03-07-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R9.

Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo lương. In được Sổ cái tài khoản nhóm theo tài khoản đối ứng. Cho phép in mẫu giấy C1- 02/NS: Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước (TT84/2016/TT-BTC). Sửa tên cột Số dư tài khoản thành Tài khoản theo dõi, khi ghép các cột trên tệp dữ liệu nhập khẩu Số dư vật tư hàng hóa bằng file exel. In được sổ theo dõi chuyển khoản hiển thị dòng cộng lũy kế theo quý và theo năm.Lấy được đánh giá Hao mòn lũy kế trên chứng từ Đánh giá lại TSCĐ từ phần mềm QLTS. Cho phép trộn mẫu Giấy nộp tiền kiêm bảng kê khi lập Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB. Bổ sung trường Địa chỉ nhà cung cấp và Số chứng từ để sửa mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ, hàng hóa mua vào.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

* Tính năng mới

1.Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo lương được đúng đắn và chính xác.

2.Kế toán mong muốn in được Sổ cái tài khoản phát sinh sắp xếp và nhóm dữ liệu theo từng tài khoản đối ứng theo thứ tự mã tài khoản từ nhỏ đến lớn để dễ dàng kiểm tra số liệu chi tiết khi quyết toán sổ sách.

3.Khi hạch toán nghiệp vụ nộp thuế, kế toán muốn in được mẫu giấy C1- 02/NS: Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước để phục vụ việc kiểm soát chi nội bộ của đơn vị.

4.Muốn sửa tên cột dữ liệu hiển thị khi mapping các cột trên tệp dữ liệu nhập khẩu Số dư vật tư hàng hóa bằng file exel với các thông tin tương ứng trên chương trình để tránh gây hiểu nhầm cho người.

5.Khi in sổ theo dõi chuyển khoản nộp cho đơn vị quản lý, kế toán muốn có dòng cộng lũy kế theo quý và theo năm để phục vụ thống kê số liệu của đơn vị quản lý.

6.Khi lấy thông tin tài sản từ phần mềm QLTS sang phần mềm Mimosa.NET 2017, kế toán muốn lấy được thông tin đánh giá lại hao mòn trường hợp có thực hiện đánh giá lại hao mòn lũy kế (giữ nguyên nguyên giá) trên phần mềm QLTS.

7.Khi đi nộp tiền vào ngân hàng Đông Á, kế toán mong muốn in được Giấy nộp tiền kiêm bảng kê để giảm thiểu thời gian khai báo thủ công.

8.Khi lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ, hàng hóa mua ngoài, kế toán mong muốn xem được thông tin địa chỉ nhà cung cấp và số chứng từ để khi thanh tra, kiểm tra thuế có thể dễ dàng tìm kiếm chứng từ và tham chiếu các thông tin cần kiểm tra.


Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top