Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R7

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-06-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R7.

Sinh được giấy Rút dự toán tiền gửi từ Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi.Bổ sung thêm mẫu Sổ chi tiết các tài khoản theo dự án và MLNS. Khi in mẫu C4-02/KB, có thể sửa lại cỡ chữ và hạ thấp 1/4 trang. Bổ sung thêm thông tin Hãng sản xuất trên danh mục Vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ và cho phép nhập thông tin, đồng thời bổ sung thêm trường Hãng sản xuất trên các Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho để sửa mẫu. Bổ sung mẫu Sổ chi tiết công nợ phải thu theo đối tượng và dự án.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R7
* Tính năng mới

1.Kế toán mong muốn lập nhanh được giấy Rút dự toán tiền gửi từ Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi để giảm thời gian lập chứng từ cho kế toán.

2.Kế toán mong muốn theo dõi chi tiết các khoản chi theo từng hợp đồng dịch vụ phát sinh để phục vụ yêu cầu kiểm tra quyết toán báo cáo sổ sách của cấp trên.

3.Khi in mẫu C4-02/KB, kế toán muốn có thể căn chỉnh để in vừa một trang giấy, nếu phải sang trang thứ hai thì muốn trang sau hạ thấp 1/4 trang để không bị mất chữ khi kho bạc đóng quyển.

4.Khi in Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, kế toán muốn hiển thị thông tin nguồn gốc xuất xứ (hãng sản xuất) của VTHH để kho nhận hàng dễ dàng phân biệt chính xác các mặt hàng và để phù hợp với quy định của TT11/2010/TT-BYT.

5.Kế toán mong muốn theo dõi được chi tiết công nợ phải thu theo đối tượng và dự án để quản lý công nợ được chính xác và thu hồi công nợ kịp thời.


Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top