Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R4

admin

Administrator
Hôm nay ngày 26-04-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R4.

- Mặc định hiển thị thông tin Nguồn tại danh sách chi tiết Nhận dự toán đầu năm và bổ sung - Chỉnh sửa tên báo cáo trên Thiết lập công thức báo cáo cho phù hợp - In được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng trên chứng từ Mua TSCĐ bằng tiền gửi ngân hàng. -.Bổ sung mẫu báo cáo B02-H Phần I và Phần II (mẫu tùy biến hiển thị) in được trên khổ giấy A4.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tính năng mới:

1. Kế toán muốn tại danh sách chứng từ Nhận dự toán thì có thể nhìn chi tiết số tiền Nhận dự toán theo từng Nguồn để việc kiểm tra các báo cáo, số sách tại kho bạc có số Nhận dự toán theo Nguồn được nhanh hơn.

2.Chỉnh sửa giao diện chọn báo cáo Thiết lập công thức (Tiện ích/Thiết lập công thức báo cáo) - đặt lại tên báo cáo cho phù hợp và tránh hiểu nhầm.

3.Kế toán muốn khi mua tài sản cố định bằng tiền gửi (tại Kho bạc) thì in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng để làm thủ tục duyệt chi tại kho bạc.

4.Kế toán muốn báo cáo B02-H Phần I và Phần II (mẫu tùy biến hiển thị) in được trên khổ giấy A4 để tiện cho việc in ấn và đóng báo cáo quyết toán.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top