Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R12

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 08-03-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R12.

Phiên bản đáp ứng xuất khẩu báo cáo F02-1H đặc thù Tổng cục thống kê để Tổng hợp báo cáo lên cấp trên.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R12

1. Tiện ích

1. Kế toán mong muốn tổng hợp được đúng mẫu báo cáo F02-1H theo mẫu đặc thù TCTK để phục vụ công tác nộp báo cáo định kỳ cho cấp trên (để đối chiếu với báo cáo B02/CT-H phần I)

Trân trọng!
 
Top