Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R11

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-09-2017,MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R11.

Cập nhật mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Cập nhật mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Cập nhật mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Cập nhật mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Cập nhật mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Cập nhật mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Cập nhật mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R11
1.Cập nhật mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

2.Cập nhật mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

3.Cập nhật mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

4.Cập nhật mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

5.Cập nhật mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

6.Cập nhật mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

7.Cập nhật mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

8.Cập nhật mẫu C2-17a/NS: Lệnh ghi thu ghi chi ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top