Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R11.2

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 29-09-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R11.2.

Bổ sung mẫu 01-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017. Bổ sung mẫu 02-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017. Bổ sung mẫu 05-ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017. Bổ sung mẫu Giấy rút vốn đầu tư C3-01/NS theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC. Thay đổi cách hiển thị một số mẫu biểu đã cập nhật trên R11 theo Thông tư 77/2017/TT-BTC theo nghiệp vụ thực tế của KH.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
* Tính năng mới

1.Bổ sung mẫu 01-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

2.Bổ sung mẫu 02-SDKP/ĐVDT theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

3.Bổ sung mẫu 05-ĐCSDNSNN theo quy định tại Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 thay thế cho QĐ 1736/QĐ- KBNN về kiểm soát đầu mối chi của kho bạc.

4.Bổ sung mẫu Giấy rút vốn đầu tư C3-01/NS theo quy định mới tại Thông tư 77/2017/TT-BTC thay thế cho Thông tư 08/2013/TT-BTC.

5.Thay đổi cách hiển thị một số mẫu biểu đã cập nhật trên R11 theo Thông tư 77/2017/TT-BTC theo nghiệp vụ thực tế của KH.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top