Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R10

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 15-08-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2017 R10.

Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình để khách hàng sử dụng. Cập nhật mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Phụ lục 03) theo thông tư 349/2016/TT-BTC. Cho phép Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT (TT61/2014/TT-BTC) lấy được số liệu cột 5, cột 6 theo công thức người dùng đã sửa trong phần Thiết lập báo cáo tài chính.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R10

1.Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình để khách hàng sử dụng.

2.Cập nhật mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Phụ lục 03) theo thông tư 349/2016/TT-BTC.

3.Kế toán mong muốn có thể tùy chỉnh được cách lấy số liệu cột 5, cột 6 trên Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT (TT61/2014/TT-BTC) để in được số liệu báo cáo theo yêu cầu đặc thù của Kho bạc.

Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top