Thông báo phát hành sản phẩm MISA Mimosa.NET 2014 R44.15

admin

Administrator
Hôm nay ngày 10-03-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Mimosa.NET 2014 R44.15.

Phiên bản này cho phép xuất khẩu báo cáo S04/CT-H chi tiết theo nguồn và xuất khẩu báo cáo F02-1H phần kinh phí giảm chi tiết đến tiểu mục để phục vụ nhu cầu tổng hợp của cấp trên

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R44.15

1. Nghiệp vụ thay đổi

STT Mô tả
1 Kế toán tổng hợp muốn in mẫu S04/CT-H - tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác thì in được riêng từng nguồn chương khoản (mỗi nguồn chương khoản là 1 trang báo cáo) để phục vụ báo cáo cấp trên
2 Kế toán mong muốn khi tổng hợp các báo cáo F02-1H của các đơn vị trực thuộc trên X1 thì vẫn hiển thị được số liệu chỉ tiêu Kinh phí giảm đến kỳ này chi tiết đến Tiểu mục để nhanh chóng giải trình được số liệu với cấp trên khi xét duyệt báo cáo.
2. Tiện ích

STT Mô tả
3 Tích hợp ultraviewer vào chương trình thay thế cho Teamviewer để hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top