Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R37

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 18-03-2019, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R37.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link bộ cài Android

1. Nghiệp vụ mới

1 .[Tab Booking] Thay đổi UI và rule hiển thị thông tin tại từng sân con để hấp dẫn hơn với golfer
2 .Cải tiến màn hình splash để tăng tính tương tác với người dùng hơn
3 .[Tab Booking] Thay đổi giao diện màn hình thanh toán
4 .[Tab Booking] Tại danh sách tee time, thêm icon khuyến mại tại ngày trong tuần và thông tin Giá so sánh để làm nổi bật các thông tin KM
5 .Khi push noti cho golfer sau khi sân xác nhận đặt sân, thêm thông tin số người chơi và thời gian chơi
6 .[Tab booking] Gộp nhóm các sân con để danh sách sân hiển thị cho golfer gọn gàng hơn
7 .[Timeline]Bổ sung mục Hình ảnh trong trang cá nhân của golfer

Trân trọng!
 
Top