Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R26

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 22-09-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R26.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài Android
1 .Tích hợp FireBase để phân tích hành vi của người dùng
2 .Sửa lại thuật ngữ 1st Rnd Over, 2 nd Rnd Over theo chuẩn quốc tế
3 .Cho phép golfer đo khoảng cách từ điểm đánh đến vị trí BackGreen và FrontGreen
4 .Cải tiến màn hình Post Scorecard cho golfer dễ dàng tạo ảnh Scorecard
5 .Cải tiến màn hình GPS cho phép golfer dễ dàng định vị, đo khoảng cách từ điểm đứng của mình so với vị trí Hole
6 .Bổ sung màn hình Logout giúp golfer dễ dàng đăng nhập lại

Trân trọng!
 
Top