Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R24

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 20-07-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R24.

Trong phiên bản này sửa một số tiện ích giúp golfer trải nghiệm sản phẩm tốt hơn...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài android

Bộ cài monitor

1 .Lỗi không cập nhật lại điểm HCP tại màn hình More khi NSD xóa scorecard mang đi tính điểm HCP
2 .Một số thiết bị khi thu app xuống hoặc kill app đi vào lại vẫn chạy qua màn hình Login
3 .Lỗi chọn 2 option trên màn hình Calculate course handicap
4 .Lỗi không update được ảnh bìa trên thiết bị còn lại khi đăng nhập 1 tài khoản trên 2 thiết bị, sau đó 1 thiết bị thực hiện đổi ảnh bìa
6 .Một số lỗi tiện ích khác

Trân trọng!
 
Top