Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R21

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-05-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R21.

Trong phiên bản này cho phép golfer nhập điểm bằng thiết bị đồng hồ thông mình Apple watch...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài bản Android

1 .Xây dựng app trên Apple watch cho phép golfer nhập scorecard
2 .Cho phép share nhanh hình ảnh lên app MISA golfHCP
3 .Vinh danh để khuyến khích golfer giới thiệu bạn bè đăng ký sử dụng app
4 .Ẩn thông tin liên lạc khi xem trang cá nhân của golfer khác
5 .Cải tiến màn hình Bảng tin để giảm thiểu thao tác cho người dùng
6 .Cải tiến tính năng nhập scorecard cho golfer tiện dùng hơn
7 .Web_Bổ sung form Cập nhật thông tin user cho người dùng
8 . Web_Cho phép admin thay đổi MISA ID theo yêu cầu của golfer

Trân trọng!
 
Top