Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R20

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 17-04-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R20.

Trong phiên bản này đáp ứng các chức năng cho phép golfer xem tin tức trực tiếp trên ứng dụng, cho phép golfer nhập điểm nhanh, thay đổi thứ tự chức năng trên news feed...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bản cài android
1 .iOS_Cải tiến màn hình newfeed thêm tính năng cho golfer xem được tin tức
2 .iOS_ Cải tiến màn hình nhập điểm scorecard để người dùng nhập nhanh khi nhập cho nhiều golfer và hỗ trợ nhiều cách nhập điểm hơn
3 .iOS_Thống nhất cách hiển thị tại trang cá nhân của các golfer khi người dùng sử dụng tính năng Chặn/bị chặn
4 .iOS_ Cải tiến màn hình Bảng tin: Thay đối vị trí hiển thị tính năng Chia sẻ, Xác nhận Scorecard, Báo sai Scorecard để thuận tiện hơn cho người dùng
5 .Android_Cải tiến màn hình Login để người sử dụng dễ thao tác hơn.
6 .Android_Thống nhất cách hiển thị tại trang cá nhân của các golfer khi người dùng sử dụng tính năng Chặn/bị chặn
7 .Android_ Cải tiến màn hình nhập điểm scorecard để người dùng nhập nhanh khi nhập cho nhiều golfer và hỗ trợ nhiều cách nhập điểm hơn
8. Android_Cải tiến màn hình newfeed thêm tính năng cho golfer xem được tin tức
9. Android_ Cải tiến màn hình Bảng tin: Thay đối vị trí hiển thị tính năng Chia sẻ, Xác nhận Scorecard, Báo sai Scorecard để thuận tiện hơn cho người dùng

Trân trọng!
 
Top