Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R20.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 19-04-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R20.1.

Trong phiên bản này xử lý vấn đề Golfer nhập điểm scorecard ở chế độ Over bị lỗi

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài bản Android

1 .Lỗi nhập điểm theo over và nhấn đăng nhưng khi đăng lên luôn báo quá tổng số gậy bằng 0
2 .Lỗi xác nhận điểm khi chơi cùng golfer khác

Trân trọng!
 
Top