Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R16

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 01-02-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R16.

TT PTPM xin thông báo phát hành phiên bản MISA Golf HCP R16 cho iOS và MISA Golf HCP R12 cho android Trong phiên bản này cho phép golfer đánh giá ứng dụng ngay trong ứng dụng GolfHCP, cho phép xem thêm bài viết trên new feed nếu bài viết dài, cho phép tìm kiếm bạn bè bằng QR code...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Phiên bản Android


1. Các vấn đề đã làm trong phiên bản R16 cho iOS

1 .NSD mong muốn bổ sung thêm tiện ích Xem thêm đối với các bài viết trên newfeed có nội dung dài
2 .Cải tiến tính năng gợi ý kết bạn: cập nhật danh sách gợi ý kết bạn + hiển thị gợi ý kết bạn tại Bảng tin
3 .Bổ sung tính năng Đánh giá ứng dụng ngay trong ứng dụng GolfHCP
2. Các vấn đề đã làm trong phiên bản R13 cho Android

1 .Golfer mong muốn cái tiến tính năng cập nhật thông tin sân tiện dụng hơn: chia tách phần cập nhật thông tin chung và cập nhật scorecard
2 .NSD mong muốn cải tiến tính năng quy đổi Course HCP: thêm tiện ích quy đổi Couse HCP trong UI Bạn bè
3 .Cải tiến màn hình Gắn thẻ bạn bè dễ thao tác sử dụng hơn.
4 . Cải tiến cách hiển thị đường dẫn dạng thumbnail trên newfeed để golfer nhìn được trực quan hơn
5. Bổ sung tiện ích QR code, MISA ID hỗ trợ golfer tìm bạn bè dễ dàng hơn.

Trân trọng!
 
Top