Thông báo phát hành sản phẩm MISA Golf HCP R13

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 12-12-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Golf HCP R13.

Phiên bản này cải tiến tính năng Cập nhật sân: tách phần cập nhật thông tin chung và cập nhật thông tin chi tiết scorecard...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản iOS

Golfer mong muốn thêm tiện ích quy đổi Couse HCP trong UI Bạn bè.
Sửa lại giao diện tính năng Tính Course Handicap.
Cải tiến tính năng Handicap để hiển thị thông tin giống màn hình Handicap.
Golfer mong muốn cái tiến tính năng cập nhật thông tin sân tiện dụng hơn: chia tách phần cập nhật thông tin chung và cập nhật scorecard.
Sửa lỗi hiển thị nút Xem thêm bình luận khi xem chi tiết 1 bài viết có 1 bình luận nhưng có nhiều trả lời bình luận.
Sửa lỗi khi thêm hoặc viết một bình luận bằng Sticker không tự reload data và scroll list xuống dưới.

Trân trọng!
 
Top