Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R8

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 24-07-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R8.

Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng từ ngày 02/07/2018.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R8

1. Nghiệp vụ mới

1. Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng từ ngày 02/07/2018

2. Nghiệp vụ thay đổi

2. Kế toán muốn cập nhật mẫu C1-02/NS: giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính) nhằm đáp ứng nhu cầu của Kho bạc
3. Kế toán muốn in Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Mẫu tùy chỉnh) có tính đến các chứng từ điều chỉnh kinh phí

Trân trọng!
 
Top