Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R5

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 24-04-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R5.

Phiên bản bổ sung tính năng quản lý mã dự phòng và bổ sung tiện ích khác.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

*Tính năng mới:

1.Quản lý mã dự phòng

2.Cho phép lấy ngày hạch toán của Chứng từ hạch toán chi phí lương, Chứng từ hạch toán bảo hiểm theo ngày hạch toán của Chứng từ chuyển khoản kho bạc

Trân trọng!
 
Top