Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R5.1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 02-06-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R5.1.

Phiên bản sửa lỗi nhập số dư cho tài khoản chi tiết theo hoạt động.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài

Trân trọng!
 
Top