Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R4

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 16-03-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R4.

Phiên bản bổ sung và cải tiến một số chứng từ đáp ứng thông tư 77/2017/TT-BTC.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R4

1. Nghiệp vụ mới

1.C2-05c/NS- Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
2. C3-02/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
3. C2-17a/NS: Lệnh ghi thu, ghi chi Ngân sách (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
4 .C2-01c/NS: Lệnh chi tiền (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
5 .C2-05a/NS: Giấy nộp trả kinh phí (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
6 .C3-04/NS-Giấy nộp trả vốn đầu tư(Thông tư 77/2017/TT-BTC)
7 .C2-03/NS- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước (Mẫu tùy chỉnh) (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
8 .C2-12/CKC: Giấy đề nghị cam kết chi NSNN (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
9 .C2-13/NS: Phiếu điều chỉnh cam kết chi (Thông tư 77/2017/TT-BTC)
2. Nghiệp vụ thay đổi

10. Cập nhật mẫu Phiếu thu và Phiếu chi theo Thông tư 107/2017/TT-BTC để đáp ứng đúng văn bản hiện hành
11. Đáp ứng mẫu giấy rút dự toán in được theo chương 800 và cộng gộp MLNS trên mẫu Thông tư 77 theo yêu cầu kho bạc
12. In Quyết toán chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách (Thông tư 344/2016/TT-BTC) hiển thị chương 800 theo yêu cầu kho bạc

Trân trọng!
 
Top