Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R10

Nguyễn Thị Ngọc

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 14-09-2018, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R10.

Cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư 342 về Quyết toán NSNN

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R10

1. Nghiệp vụ mới

STT JIRA Mô tả
1 Mẫu số 58: Số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp của đơn vị dự toán được chuyển nguồn sang năm sau để nộp kho bạc
2 Mẫu số 59: Tình hình thực hiện dự toán của các nhiệm vụ được chuyển nguồn sang năm sau của đơn vị thuộc ngân sách các cấp để nộp kho bạc
3 Mẫu số 60: Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm theo TT 342 để nộp đơn vị chủ quản
2. Nghiệp vụ thay đổi

4 Khi in Biểu số 105: Dự toán chi ngân sách xã (TT343), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu của Dự toán chi ngân sách nhà nước để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
5 Khi in Biểu số 03: Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã (TT344), kế toán muốn lấy lên đầy đủ số liệu đầu tư xây dựng cơ bản để công khai đầy đủ số liệu Dự toán chi đã lập
3. Tiện ích

6 Kế toán muốn dễ dàng khởi động lại SQL để việc sử dụng chương trình Bamboo 2019 không bị gián đoạn
7 Kế toán muốn khai báo cán bộ dễ dàng hơn để tránh nhầm lẫn với khách hàng nhà cung cấp nhằm lên đúng các chứng từ sổ sách (như giấy rút dự toán)
Trân trọng!
 
Top