Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R1

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 15-11-2017, Trung tâm Phát triển phần mềm xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2019 R1.

Cập nhật bộ Mục lục ngân sách mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC. Tích hợp với phần mềm MISA Cloud Center. Cải tiến chức năng chuyển đổi từ MISA Bamboo.NET 2015 và MISA Bamboo.NET 2017 lên MISA Bamboo.NET 2019.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

Trân trọng!
 
Top