Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R9

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 20-09-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R9.

Bổ sung mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.Bổ sung mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C2-11a/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp trên theo Thông tư 77/2017/TT-BTC. Bổ sung mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R9
1.Bổ sung mẫu C2-02a/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

2.Bổ sung mẫu C2-02b/NS: Giấy rút dự toán ngân sách theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

3.Bổ sung mẫu C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

4.Bổ sung mẫu C4-02a/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

5.Bổ sung mẫu C4-02c/KB: Ủy nhiệm chi CK, chuyển tiền điện tử theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

6.Bổ sung mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

7.Bổ sung mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

8.Bổ sung mẫu C2-11a/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp trên theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

9.Bổ sung mẫu C2-11b/NS: Giấy rút dự toán bổ sung ngân sách cấp huyện theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Trân trọng!
 
Top