Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R8

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 24-08-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R8.

Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Thông tư 349/2016/TT-BTC). Bổ sung Biểu số 103/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu 104/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu 105/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu số 108/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu 109/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu 110/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu 116/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu 117/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Bổ sung Biểu 118/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016. Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R8
1.Bổ sung Biểu số 103/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai ngân sách xã.

2.Bổ sung Biểu 104/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

3.Bổ sung Biểu 105/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

4.Bổ sung Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (Thông tư 349/2016/TT-BTC) đáp ứng các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thuộc chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

5.Bổ sung Biểu số 108/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai ngân sách xã.

6.Bổ sung Biểu 109/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

7.Bổ sung Biểu 110/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

8.Bổ sung Biểu 116/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

9.Bổ sung Biểu 117/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

10.Bổ sung Biểu 118/CK TC - NSNN theo Thông tư 343/2016 về công khai tài chính cho đơn vị xã.

11.Cập nhật Unikey 4.2 vào chương trình để khách hàng sử dụng.
Trân trọng!
 
Top