Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R6

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 10-07-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R6.

Cho phép in được tên địa danh, ngày ký lên các mẫu chứng từ, báo cáo. Cho phép Bảng đối chiếu số dư trợ cấp cân đối không giới hạn chương - khoản. Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP. Bổ sung thêm một số tiểu mục mang đi trên chương trình theo quy định tại Thông tư 136/2009/TT-BTC. Bổ sung mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện C2-11b/NS theo quyết định 1736/QĐ-KBNN. Bổ sung tùy chọn hiển thị Số chứng từ gốc khi in bảng kê chứng từ chi (TT344/2016).

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Tính năng mới

1.Kế toán mong muốn lấy và in được tên địa danh lên các mẫu chứng từ, báo cáo giao dịch với kho bạc để không phải viết tay thông tin, thuận lợi cho công việc.

2.Khi in Bảng đối chiếu số dư trợ cấp cân đối nộp kho bạc, kế toán muốn số rút tại kho bạc lấy theo đúng MLNS thực tế để báo cáo in ra khớp về MLNS và số liệu với báo cáo đối chiếu tại kho bạc.

3.Cập nhật mức lương cơ sở mới theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP để tính lương, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ theo đúng quy định mới.

4.Kế toán muốn bổ sung thêm một số tiểu mục mang đi trên chương trình theo quy định tại Thông tư 136/2009/TT-BTC do phần mềm chưa cập nhật các tiểu mục này trong khi Khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng.

5.Bổ sung mẫu Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện C2-11b/NS theo quyết định 1736/QĐ-KBNN ngày 28/04/2017.

6.Khi in bảng kê chứng từ chi (TT344/2016) làm thủ tục thanh toán với kho bạc, kế toán mong muốn lấy được số chứng từ gốc (số hóa đơn hoặc số chứng từ) lên bảng kê theo yêu cầu đối chiếu tại kho bạc và lưu trữ tại đơn vị.


Trân trọng!
 
Top