Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R5

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 14-06-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R5.

Cập nhật mức đóng BHXH mới của người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP. In được mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC) theo yêu cầu kho bạc.Sửa mẫu đặc thù một số đơn vị.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tính năng mới

1.Cập nhật mức đóng BHXH mới của người sử dụng lao động theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP để tính các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội được đúng đắn và chính xác.

2.Kế toán muốn in được mẫu Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (TT28/2012/TT-BTC) theo yêu cầu kho bạc.
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top