Thông báo phát hành sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R4

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 11-05-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Bamboo.NET 2017 R4.

Bổ sung mẫu Phụ lục 14 - Bảng kê chứng từ chi theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC. Bổ sung mẫu phụ lục 15 - Bảng kê chi ngân sách theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC. Bổ sung mẫu Phụ lục 16 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC. Bổ sung mẫu B02b-X, số liệu phần A - Chi ngân sách xã đã qua kho bạc lấy lên số liệu tạm ứng theo yêu cầu kho bạc.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Bộ cài sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn sử dụng


1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R4

1. Bổ sung mẫu Phụ lục 14 - Bảng kê chứng từ chi theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

2. Bổ sung mẫu phụ lục 15 - Bảng kê chi ngân sách theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

3. Bổ sung mẫu Phụ lục 16 - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo quy định mới tại Thông tư 344/2016/TT-BTC để đơn vị thực hiện thanh toán tạm ứng tại kho bạc theo quy định mới.

4. Khi in báo cáo B02b-X, kế toán muốn số liệu phần A - Chi ngân sách xã đã qua kho bạc lấy lên số liệu tạm ứng theo yêu cầu kho bạc.


Trân trọng!
 
Top