Thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS R92

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 11-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS R92.

Cập nhật các thay đổi theo chính sách giá mới của MISA với sản phẩm MSkeeper và cập nhật hệ thống CRM, CRM SUMAN, SUMAN MISA để đáp ứng việc cấp thuê bao cho khách hàng mua sản phẩm AMIS 2.0 theo thay đổi của hệ thống SUMAN

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

misajsc.amis.vn

Hướng dẫn sử dụng

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R92
Đối với SP Mshopkeeper khi lập yêu cầu và cấp Thuê bao cho KH, MISA muốn quản lý được thông tin Số lượng chi nhánh, thiết bị tính tiền KH được sử dụng để đảm bảo các cửa hàng không sử dụng được quá số lượng đã mua theo giấy phép

3. Sửa lỗi

1 Tin tức: lỗi khi up ảnh lên bài viết thì mỗi lần insert ảnh lại bị nhẩy ra thư mục gốc
2 Lỗi validate trùng số chứng từ sai khi nhập khẩu chứng từ xuất kho từ excel
3 khách hàng đã dùng quá dung lượng nhiều ngày chương trình mới cảnh báo hết dung lượng sử dụng
4 Báo cáo Tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán: kiến nghị sửa lỗi cải tiến tốc độ load báo cáo để không làm chậm hệ thống AMIS
5 HRM: lỗi đề nghị đi công tác đã từ chối đơn duyệt nhưng vẫn hiển thị trên phần nhắc việc cảu bàn làm việc khi quá hạn hoàn thành
6 ACT: lỗi tiếng anh khi in báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình có nhiều dòng phát sinh (hơn 300 công trình phát sinh)
7 Giờ của Ngày đi và ngày về trên danh sách Đề nghị đi công tác bị sai khi nhân viên hoàn thành
8 TMS: lỗi khi lọc công việc thì không lên các công việc có nhập tên chứa 500 ký tự
9 ACT\Bán hàng: lỗi khi đối chiếu chứng từ bán hàng và xuất kho thì phiếu xuất kho bị hiển thị 2 lần
Trân trọng!
 
Top