Thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS R91

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 27-08-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm MISA AMIS R91.

Phiên bản này phát triển một số vấn đề nhỏ của MISA và khách hàng. Đồng thời sửa lỗi phát sinh trong vòng lặp

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

misajsc

Tài liệu hướng dẫn

1. Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản MISA AMIS R91
Nhân sự
  • Trang Wall:
Thay đổi cách xác nhận cấp phát tài nguyên cho Khách hàng mua mới/gia hạn sản phẩm AMIS
Trân trọng!
 
Top